Hoe haal ik een beter resultaat uit mijn onderneming?
Laat eindelijk de cijfers het antwoord geven.

Wat kost het?
 Entree is € 20,00 per persoon met gratis koffie en thee, vooraf over te maken op:
IBAN NL30RABO0105858331 ten name van Adviesbureau all-in met vermelding van cursus.

Waar?     
Wijkboerderij Baalder
Beekberg 48
7772 DP Hardenberg

Wanneer?
- 12 december 2019

De cursus bestaat uit een avond van 19.30 tot 22.00 uur:


In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen;

de levensduur van een onderneming is over het algemeen langer dan één jaar. Maar door invloeden van buitenaf, zoals de fiscus, de bank en externe aandeelhouders, wordt de levensduur van uw bedrijf verknipt tot periodes van een jaar. Dit betekent boeken afsluiten,  opstellen van een jaarverslag en de toekomstverwachting aangeven.

Met deze cursus krijgt u meer inzicht in het jaarverslag en worden termen en begrippen uitgebreid uitgelegd.

De jaarrekening bestaat veelal uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. Vorm en inhoud van de jaarrekening zijn wettelijk geregeld. De balans geeft de vermogenspositie van de onderneming weer: het totaal van geld, goederen, rechten, vorderingen, schulden en andere verplichtingen van de onderneming. evenals de wijze waarop verschillende zaken met elkaar zijn verbonden.

De winst- en verliesrekening geeft aan hoe de ontwikkelingen op de balans tot stand zijn gekomen, anders gezegd:
de balans is een momentopname; de winst- en verliesrekening bestrijkt een bepaalde periode.

Graag van te voren aanmelden via info@dewinstmakerij.nl of bel 0523-76 00 67